Przeglądy placów zabaw

PAMIĘTAJMY O PRZEGLĄDACH PLACÓW ZABAW

Zgodnie z przepisami wynikającymi z normy PN-EN 1176-1:2009 zaleca się,
aby administrator lub właściciel placu zabaw przeprowadzał stosowne kontrole,
które pozwolą poprawić poziom bezpieczeństwa.

Oględziny okresowe (wykonywane co 1 - 7 dni)

Przed przystąpieniem dzieci do zabawy, osoby upoważnione przez właścicieli lub zarządców przeprowadzają oględziny okresowe. Oględziny umożliwiają stwierdzenie zagrożenia na placu zabaw spowodowanych eksploatacją urządzeń
lub wandalizmem. Zagrożenia takie mogą stwarzać np. ostre krawędzie, drzazgi, brak elementów konstrukcyjnych, spróchniałe lub połamane elementy urządzeń, a także potłuczone szkło. Po dokonaniu oględzin osoba upoważniona powinna powyższy fakt zanotować w odpowiedniej rubryce KSIĄŻKI KONTROLI PLACU ZABAW.

Kontrola funkcjonalna (wykonywana co 1 - 3 miesiące)

Celem kontroli funkcjonalnej jest szczegółowe sprawdzenie zużycia urządzeń zabawowych, stabilności, a także sprawdzenie stanu nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw. Zgodnie z normą kontrola funkcjonalna powinna być przeprowadzona
raz na 1 – 3 miesiące przez właściciela lub zarządzcę placu zabaw, bądź osobe przez nich wyznaczoną.

Kontrola roczna (wykonywana w odstępach czasu nieprzekraczających 12 miesięcy)

Kontrola roczna musi być wykonywana przez osoby posiadające uprawnienia oraz niezbędną wiedzę w zakresie wymogów normy PN-EN 1176-1:2009, a także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Celem kontroli jest ogólna ocena poziomu bezpieczeństwa placu zabaw, stanu zużycia urządzeń oraz nawierzchni.
Ponadto należy dokonać oceny wpływu warunków atmosferycznych, zlokalizowania ogniska korozji lub spróchnienia drewna. Ponadto należy ocenić zmiany w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonywanych napraw lub wymienianych elementów składowych.

 

Pracownicy naszej firmy Drewno w ogrodzie BIS Sp. z o. o. posiadają wieloletnią praktykę w zakresie budowania, projektowania, naprawy i kontroli placów zabaw. Przeglądy wykonujemy zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1176-1:2009. Do każdego protokołu kontroli dołączamy zdjęcia urządzeń z dokładnym opisem uszkodzeń
oraz zaleceń pokontrolnych. Ponadto przygotowujemy kosztorysy napraw i po dokonaniu napraw, przesyłamy dokumentacje zdjęciową wraz ze sporządzonym raportem w książce kontroli.

Proponujemy Państwu naszą profesjonalną usługę, która zapewni poprawę poziomu bezpieczeństwa
oraz przedłuży przydatność urządzeń na placu zabaw.