Modernizacja placów zabaw

MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW

Place zabaw to miejsca, które maja zapewnić dzieciom bezpieczną rozrywkę i edukację na świeżym powietrzu.
Właściwy stan techniczny urządzeń zabawowych jest niezwykle istotny ze względu na bezpieczeństwo użytkowników.
Do obowiązku zarządcy placów należy zadbanie o przeprowadzenie przeglądów przez osoby kompetentne,
a także dokonywanie na bieżąco odpowiednich napraw.

Nasza firma DREWNO W OGRODZIE BIS Sp. z o. o. jest nie tylko producentem urządzeń zabawowych, ale także wykonuje:

  • przeglądy placów zabaw
  • prace konserwatorskie
  • naprawę zniszczonych urządzeń
  • modernizację placów zabaw
Raz do roku przed sezonem proponujemy wykonanie przeglądu placu zabaw, podczas którego sprawdzimy:
  •  stan zużycia elementów ruchomych
  • stan nawierzchni oraz fundamentów
  • wpływ warunków atmosferycznych na stan urządzeń (ślady korozji, spróchnienia oraz rozkładu elementów metalowych i drewnianych)
  • zmiany w poziomie bezpieczeństwa na skutek dokonywanych napraw
Ponadto, sporządzimy protokół z przeglądu placu zabaw, do którego dołączymy zdjęcia urządzeń z dokładnym opisem uszkodzeń oraz zaleceń pokontrolnych. Przygotujemy także kosztorys napraw i po dokonaniu naprawy prześlemy dokumentację zdjęciową wraz ze sporządzonym raportem w książce kontroli.

Pamiętajmy, że plac zabaw można ulepszyć wymieniając stare, zużyte urządzenia na nowocześniejsze
i bezpieczniejsze, a regularne wykonywanie przeglądów i napraw pozwoli zminimalizować ryzyko wypadków.